Vi har komplett sikkerhet for Torvuttaket Eiendom As med leieboere som A Hansen Gruppen og Glomma Pall As.